Miejska Biblioteka Publiczna
im. Zbigniewa Załuskiego w Gryficach

Miejska Biblioteka Publiczna
im. Zbigniewa Załuskiego w Gryficach

Miejska Biblioteka Publiczna
im. Zbigniewa Załuskiego w Gryficach

Miejska Biblioteka Publiczna
im. Zbigniewa Załuskiego w Gryficach

Miejska Biblioteka Publiczna
im. Zbigniewa Załuskiego w Gryficach

Polityka prywatności i system monitoringu

Polityka prywatności
Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zbigniewa Załuskiego w Gryficach

Wprowadzenie

Ochrona danych osobowych jest prze nas traktowana jako jeden z elementarnych aspektów działalności biblioteki. Wynika ona bezpośrednio z wymagań prawnych art. 4, ust. 1, pkt 2 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 574). Jest to szczególny przepis prawa, z którego wynika, że czytelnik musi podać swoje dane osobowe, jeżeli chce skorzystać z usług biblioteki.

Dane osobowe i ich przetwarzanie

„dane osobowe” oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej. Przetwarzaniem tych danych jest w każda czynność na danych, jak: zbieranie, przechowywanie, utrwalanie, porządkowanie, modyfikowanie, przeglądanie, wykorzystywanie, udostępnianie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych i statutowych zadań biblioteki - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c oraz na podstawie Art. 9 ust. 2 lit. g ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 r., a także w celach archiwalnych i statystycznych. Dane te przetwarzane będą za pomocą systemu bibliotecznego MAK+, który został udostępniony przez Instytut Książki, z siedzibą ul. Zygmunta Wróblewskiego 6, 31-148 Kraków, Biuro w Warszawie z siedzibą Plac Defilad (Pałac Kultury i Nauki), IX piętro, pok. 918. Z podmiotem tym biblioteka posiada podpisaną umowę powierzenia przetwarzania danych.

Zastosowanie Polityki prywatności

Niniejsza polityka ma zastosowanie do wszystkich przypadków, gdzie Biblioteka jest administratorem danych osobowych i je przetwarza, w przypadku danych pozyskanych bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą i przypadków danych osobowe pozyskanych z innych źródeł. Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) Administratorem danych jest Miejska Biblioteka Publiczna im. Zbigniewa Załuskiego w Gryficach z siedzibą ul. Wojska Polskiego 23, 72-300 Gryfice, a osobą odpowiedzialną za ochronę danych jest Inspektor Ochrony Danych – Leszek Wójcikiewicz (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.).

Informacje ogólne

Osoby odwiedzające naszą stronę internetową, bądź stronę podmiotową BIP, lub korzystające z usług świadczonych drogą elektroniczną, mają kontrolę nad danymi, które podają. Strony te zbierają i wykorzystują informacje o ich użytkownikach w minimalnym zakresie i wyłącznie dla spełnienia wymogów ustawowych.

Cookies

Szanujemy prywatność naszych użytkowników i chcemy, aby korzystając z naszych witryn czuli się bezpiecznie. Dlatego kiedy wchodzisz na stronę „Biblioteki”, serwer zapisuje na dysku Twojego komputera krótki plik tekstowy, zwany ciasteczkiem [ang. cookie]. Służą one m. in. po to, by jak najlepiej dostosować treści i funkcje witryny do ich potrzeb i oczekiwań, a także w celach statystycznych. Ponadto:

 1. Pliki cookies służą do tworzenia statystyk, które pomagają dostosować zawartość stron do oczekiwań użytkowników, zapamiętaniu preferowanego wyglądu stron, np. ustawionego rozmiaru czcionki, odnotowaniu faktu głosowania w prowadzonych ankietach albo wykonaniu przez użytkownika kilkuetapowych czynności. Korzystamy również z plików cookies służących dopasowaniu wyświetlanych reklam do zainteresowań odwiedzających witryny.
 2. Oprócz plików cookies wysyłanych z naszego serwera za pośrednictwem naszej witryny, pliki cookies mogą być wysyłane także z serwerów stron, do których się odwołujemy, np. YouTube czy serwisów społecznościowych.
 3. Pliki cookies nie gromadzą żadnych danych osobowych, w tym nazwisk i adresów e-mail.
 4. Zapisywanych na Twoim komputerze informacji wysyłanych z naszego serwera nigdzie nie gromadzimy i w żaden sposób nie przetwarzamy.
 5. Każdy użytkownik może zmienić ustawienia dotyczące plików cookies w używanej przez siebie przeglądarce, w tym zupełnie wyłączyć możliwość ich zapisywania. Jeśli nie wyłączysz możliwości zapisywania plików cookies pochodzących z naszych witryn, oznacza to Twoją zgodę na ich zapisywanie i przechowywanie w komputerze.
 6. Jeżeli zdecydujesz się na odrzucenie wszystkich plików cookies, nie będzie możliwe korzystanie z niektórych treści i usług udostępnianych w naszych witrynach, w szczególności wymagających logowania. Wyłączenie plików cookies nie powoduje natomiast braku możliwości przeglądania stron w naszych witrynach.

Jak wyłączyć pliki cookies
w przeglądarce Opera
w przeglądarce Firefox
w przeglądarce Chrome
w przeglądarce Internet Explorer
w przeglądarce Safarii

Jeśli korzystasz z urządzenia przenośnego (telefon, smartfon, tablet), zapoznaj się z opcjami dotyczącymi ochrony prywatności w dokumentacji na stronie internetowej producenta Twojego urządzenia.

Logi dostępowe

Zbieramy informacje dotyczące korzystania naszych stron internetowych poprzez adresy IP w oparciu o analizę logów dostępowych. Informacje te wykorzystujemy w diagnozowaniu problemów związanych z pracą serwera, analizą ewentualnych naruszeń bezpieczeństwa oraz w zarządzaniu stroną. Adres ten wykorzystywany jest także w celach statystycznych.

Informujemy jednocześnie, że na podstawie przepisu prawa na żądanie uprawnionych organów państwa, w związku z prowadzonymi postępowaniami, możemy zostać zobowiązani do ujawnienia adresu IP.

Pozostałe dane

W związku z użytkowaniem systemu bibliotecznego MAK+ w naszej bibliotece przetwarzane dane są również składowane na serwerze usługodawcy, Instytutu Książki, wobec czego zachęcamy do zapoznania się z ich polityką prywatności pod adresem: https://szukamksiążki.pl/

 Przetwarzanie danych osobowych czytelników

W systemie bibliotecznym MAK+ oraz w papierowych kartach zapisu czytelnika zbierane są następujące dane: - imiona i nazwiska, - imię ojca, - data urodzenia, - kategoria społeczna, - adres zamieszkania lub pobytu, - miejsce pracy, - numer PESEL, - seria i numer dowodu osobistego lub innego dokumentu tożsamości, - numer telefonu stacjonarnego/komórkowego, - adres i nazwa szkoły, - adres e-mail, - narodowość, - imię, nazwisko oraz adres zamieszkania rodzica/opiekuna prawnego. Ponadto system odnotowuje wszelkie operacje na danych osobowych zapisując także informacje o bibliotekarzu zawierające: - imię i nazwisko, - nazwa i adres zakładu pracy, ‑ stanowisko, - służbowy adres e-mail.

Czas przetwarzania danych osobowych

Długość okresu przetwarzania danych osobowych wynika z okresu korzystania z usług MBP Gryfice. Podpisując kartę zobowiązania i zapoznania się z regulaminem korzystania z zasobów biblioteki to państwo decydujecie o długości współpracy.

Prawa osób, których dane dotyczą

Posiadają Państwo prawo do żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, poprawienia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do bycia zapomnianym, o ile jest to możliwe ze względu na inne przesłanki mogące uniemożliwić ten proces, jak uzasadniony interes prawny, co do odzyskania wypożyczonych woluminów, lub ich równowartości pieniężnej lub spłacenia wartości zadłużenia z tytułu przetrzymania woluminów. Ograniczenie przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu przetwarzania danych jest możliwe, ze względu na szczególną sytuację, chyba że przetwarzanie jest wymagane zgodnie z przepisami prawa. W przypadku chęci zrealizowania prawa żądania usunięcia danych lub prawa do przenoszenia danych prosimy kontaktować się na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Udostępnianie danych osobowych

Odbiorcami Państwa danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, także Instytut Książki w ramach podpisanej umowy powierzenia przetwarzania danych w ramach umowy licencyjnej na program MAK+.

Pytania, wątpliwości, skargi

Wszelkie pytania, wątpliwości i skargi można kierować poprzez poniższe kanały komunikacji:

Inspektor Ochrony Danych: Leszek Wójcikiewicz

Miejska Biblioteka Publiczna w Gryficach,
ul. Wojska Polskiego 23, 72-300 Gryfice
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.          
tel. 887-337-555 lub 887-338-555 (wew. 105)

Otrzymane informacje zostaną rozpatrzone i nie pozostaną bez odpowiedzi.

Kontakt bezpośredni możliwy jest w siedzibie Biblioteki: wtorki i czwartki w godz. 12:00 – 16:00.

Czytelnikom i użytkownikom przysługuje także prawo wniesienia do organu nadzorczego, Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016)
 informuje się, iż:

 1. Administratorem systemu monitoringu jest Miejska Biblioteka Publiczna im. Zbigniewa Załuskiego w Gryficach z siedzibą ul. Wojska Polskiego 23, 72-300 Gryfice.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 3. Monitoring stosowany jest celu ochrony mienia / zapewnienia bezpieczeństwa, na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) z dnia27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) w ramach prawnie usprawiedliwionego interesu administratora.
 4. Kategoria danych osobowych: dane wrażliwe.
 5. Źródłem danych są kamery i rejestratory systemu monitoringu.
 6. Odbiorcami zarejestrowanych danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, w tym Straż Miejska.
 7. Zapisy z monitoringu przechowywane będą przez okres do 20 dni.
 8. Osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 9. Osobie zarejestrowanej przez system monitoringu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Regulamin Monitoringu zamieszczony jest na stronie BIP biblioteki.

 

Prywatność i ciasteczka w naszych witrynach

 Szanujemy prywatność naszych użytkowników i chcemy, aby korzystając z naszych witryn czuli się bezpiecznie. Poniżej przedstawiamy fragment naszej Polityki prywatności odnoszący się do tzw. plików Cookies. Dotyczy ona wszystkich witryn Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gryficach:

Cookies

Szanujemy prywatność naszych użytkowników i chcemy, aby korzystając z naszych witryn czuli się bezpiecznie. Dlatego kiedy wchodzisz na stronę „Biblioteki”, serwer zapisuje na dysku Twojego komputera krótki plik tekstowy, zwany ciasteczkiem [ang. cookie]. Służą one m. in. po to, by jak najlepiej dostosować treści i funkcje witryny do ich potrzeb i oczekiwań, a także w celach statystycznych. Ponadto:

 1. Pliki cookies służą do tworzenia statystyk, które pomagają dostosować zawartość stron do oczekiwań użytkowników, zapamiętaniu preferowanego wyglądu stron, np. ustawionego rozmiaru czcionki, odnotowaniu faktu głosowania w prowadzonych ankietach albo wykonaniu przez użytkownika kilkuetapowych czynności. Korzystamy również z plików cookies służących dopasowaniu wyświetlanych reklam do zainteresowań odwiedzających witryny.
 2. Oprócz plików cookies wysyłanych z naszego serwera za pośrednictwem naszej witryny, pliki cookies mogą być wysyłane także z serwerów stron, do których się odwołujemy, np. YouTube czy serwisów społecznościowych.
 3. Pliki cookies nie gromadzą żadnych danych osobowych, w tym nazwisk i adresów e-mail.
 4. Zapisywanych na Twoim komputerze informacji wysyłanych z naszego serwera nigdzie nie gromadzimy i w żaden sposób nie przetwarzamy.
 5. Każdy użytkownik może zmienić ustawienia dotyczące plików cookies w używanej przez siebie przeglądarce, w tym zupełnie wyłączyć możliwość ich zapisywania. Jeśli nie wyłączysz możliwości zapisywania plików cookies pochodzących z naszych witryn, oznacza to Twoją zgodę na ich zapisywanie i przechowywanie w komputerze.
 6. Jeżeli zdecydujesz się na odrzucenie wszystkich plików cookies, nie będzie możliwe korzystanie z niektórych treści i usług udostępnianych w naszych witrynach, w szczególności wymagających logowania. Wyłączenie plików cookies nie powoduje natomiast braku możliwości przeglądania stron w naszych witrynach.

Jak wyłączyć pliki cookies

w przeglądarce Opera

w przeglądarce Firefox

w przeglądarce Chrome

w przeglądarce Internet Explorer

w przeglądarce Safarii

Jeśli korzystasz z urządzenia przenośnego (telefon, smartfon, tablet), zapoznaj się z opcjami dotyczącymi ochrony prywatności w dokumentacji na stronie internetowej producenta Twojego urządzenia.

RODO

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016)
 informuje się, iż:

 1. Administratorem danych osobowych jest Miejska Biblioteka Publiczna im. Zbigniewa Załuskiego w Gryficach z siedzibą ul. Wojska Polskiego 23, 72‑300 Gryfice,
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych i statutowych zadań biblioteki - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c oraz na podstawie Art. 9 ust.2 lit. g ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., a także w celach archiwalnych i statystycznych.
 4. Dane osobowe są przetwarzane za pomocą systemu bibliotecznego MAK+, który został udostępniony przez Instytut Książki, z siedzibą ul. Zygmunta Wróblewskiego 6, 31-148 Kraków, Biuro w Warszawie z siedzibą Plac Defilad (Pałac Kultury i Nauki), IX piętro, pok. 918. Z podmiotem tym biblioteka posiada podpisaną umowę powierzenia przetwarzania danych.
 5. Odbiorcami danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 6. Dane osobowe są przechowywane w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną lub do czasu wycofania zgody.
 7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania.
 8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 9. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym przepisami prawa Art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 574) jest dobrowolne, ale niezbędne dla realizowania procesu udostępniania materiałów bibliotecznych.
Akceptuj pliki cookies na tej stronie

EU Cookie Directive Module Information