Miejska Biblioteka Publiczna
im. Zbigniewa Załuskiego w Gryficach

Miejska Biblioteka Publiczna
im. Zbigniewa Załuskiego w Gryficach

Miejska Biblioteka Publiczna
im. Zbigniewa Załuskiego w Gryficach

Miejska Biblioteka Publiczna
im. Zbigniewa Załuskiego w Gryficach

Miejska Biblioteka Publiczna
im. Zbigniewa Załuskiego w Gryficach

Wydawnictwa zwarte

Bibliografia regionalna – wydawnictwa zwarte

 • Trzebiatów nad Regą : historia i zabytki. [Monografia]; Zając Mariusz; Szczecin: Wyd. Diecezjalne OTTONIANUM, 1991
 • Katalog Województwa Zachodniopomorskiego : Miasta. Powiaty. Gminy; Niedzielska H., Chrząszcz M.; Szczecin : Wyd. Norpol, 1999
 • Szczecin : czasopismo Regionu Zachodnio-Pomorskiego ; zeszyt nr 9/10; Praca zbiorowa; Szczecin : Szczecińskie Towarzystwo Naukowe i Zarząd Woj. Towarzystwa Rozwoju Ziem Zachodnich, 1962
 • Zarys pradziejów ziemi trzebiatowskiej i gryfickiej, w : Stargardia. Rocznik Muzeum w Stargardzie poświęcony przeszłości i kulturze Pomorza. T III; Skrzypek Ignacy; Stargard : Muzeum, 2003
 • Kulturotwórcza rola pomorskich rzek, w: Stargardia. Rocznik Muzeum w Stargardzie poswięciny przeszłości i kulturze Pomorza. T. II; Łysiak Wojciech; Stargard : Muzeum, 2002

Czytaj więcej...

Wydawnictwa ciągłe i artykuły prasowe

Bibliografia regionalna – wydawnictwa ciągłe i artykuły prasowe

 • Miasto nad Regą : Reportaż z Trzebiatowa; Kłys Jan Antoni; Kościół nad Odrą i Bałtykiem. -  1989, nr 10-11, s.4 - 5, 15
 • Pomniki przeszłości; Kłys Jan Antoni; Kościół na Odrą i Bałtykiem. - 1989, nr 10 - 11, s. 16
 • Historię wynieśli z domów. Izba Regionalna „Nasz Dom” w Trzebiatowskim Ośrodku Kultury; Żak Piotr; Europomerania. - 2005, nr 1, s. 13 - 15
 • Kraina Regi. Gryfice - Trzebiatów - Rewal - Płoty - Karnice - Brojce; Lato. - 2 2008

Czytaj więcej...

Inne wydawnictwa

Bibliografia regionalna – inne wydawnictwa

 • Region Regi;  Red.: Cioch Barbara; Bydgoszcz : System Perfekt, 1995 - Folder
 • Gryfice; Red.: Jamroży Krystyna; Bydgoszcz: IMBIS, 2001 - Folder
 • Gryfice; Red. Kolegium Bydgoszcz: Journal, 1997 - Folder
 • Pomorze Zachodnie: Informator Turystyczny; Borowicka Anna i in.; Szczecin : Forum Turystyki Pomorza Zachodniego, 2004 - Folder
 • Powiat Gryficki: Informator Turystyczny; Opracowanie publikacji  Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Turystyki; Gryfice: Starostwo Powiatowe, [b.r.] - Folder

Czytaj więcej...

Akceptuj pliki cookies na tej stronie

EU Cookie Directive Module Information