Miejska Biblioteka Publiczna
im. Zbigniewa Załuskiego w Gryficach

Miejska Biblioteka Publiczna
im. Zbigniewa Załuskiego w Gryficach

Miejska Biblioteka Publiczna
im. Zbigniewa Załuskiego w Gryficach

Miejska Biblioteka Publiczna
im. Zbigniewa Załuskiego w Gryficach

Miejska Biblioteka Publiczna
im. Zbigniewa Załuskiego w Gryficach

…i po dyktandzie…

Sala językowa wypełniona po ostatnie miejsce. To dopiero widok!

Twarze znane z poprzednich edycji dyktanda…, ale też wiele osób po raz pierwszy uczestniczących w naszej zabawie. Wśród nich osoby spoza naszego województwa. Zmieniamy rangę z dyktanda lokalnego na ogólnopolskie?…

Zmienił się też częściowo skład komisji sprawdzającej i oceniającej. Po raz pierwszy wystąpiły w roli jurorów: Marzena Wyczkowska, polonistka z Gimnazjum Nr 2, która wyręczyła kolegę Leszka Wójcikiewicza w dyktowaniu, (odpoczął po czteroletnim czytaniu), by on mógł zająć się uwiecznianiem tego wydarzenia oraz Edyta Gradoń-Dobroszewska, nauczyciel języka polskiego z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Czesława Miłosza. Pozostali to: niestrudzenie, od pierwszego dyktanda w 2009 r., towarzysząca nam Beata Sowa, nauczyciel-bibliotekarz z Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Chrobrego oraz Mariusz Rakoski – współpracujący z nami od 2010 r., etyk, polonista, twórca tekstów autorskich w dwóch edycjach naszego dyktanda.

Czytaj więcej...

Regulamin Dyktanda

Regulamin Bibliotecznego Dyktanda z Języka Polskiego

ORGANIZATOR: Miejska Biblioteka Publiczna im. Zbigniewa Załuskiego w Gryficach

WSPÓŁORGANIZATORZY: Stowarzyszenie Bibliotekarzy polskich - Koło Nr 6 w Gryficach.

CELE DYKTANDA:

  • Uczczenie Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego
  • Krzewienie i promowanie poprawnej polszczyzny,
  • Rozbudzanie motywacji do pogłębiania wiedzy i umiejętności ortograficznych,
  • Podejmowanie współzawodnictwa w „ortograficznych potyczkach”.

ZAŁOŻENIA DYKTANDA:

Czytaj więcej...

Akceptuj pliki cookies na tej stronie

EU Cookie Directive Module Information