Miejska Biblioteka Publiczna
im. Zbigniewa Załuskiego w Gryficach

Miejska Biblioteka Publiczna
im. Zbigniewa Załuskiego w Gryficach

Miejska Biblioteka Publiczna
im. Zbigniewa Załuskiego w Gryficach

Miejska Biblioteka Publiczna
im. Zbigniewa Załuskiego w Gryficach

Miejska Biblioteka Publiczna
im. Zbigniewa Załuskiego w Gryficach

Regulamin Dyktanda

Regulamin Bibliotecznego Dyktanda z Języka Polskiego

ORGANIZATOR: Miejska Biblioteka Publiczna im. Zbigniewa Załuskiego w Gryficach

WSPÓŁORGANIZATORZY: Stowarzyszenie Bibliotekarzy polskich - Koło Nr 6 w Gryficach.

CELE DYKTANDA:

 • Uczczenie Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego
 • Krzewienie i promowanie poprawnej polszczyzny,
 • Rozbudzanie motywacji do pogłębiania wiedzy i umiejętności ortograficznych,
 • Podejmowanie współzawodnictwa w „ortograficznych potyczkach”.

ZAŁOŻENIA DYKTANDA:

 

 • Dyktando ma charakter otwarty i edukacyjny. Uczestnicy będą ubiegać się o tytuł BIBLIOTECZNEGO MISTRZA ORTOGRAFII.
 • Konkurs jest adresowany do wszystkim chętnych bez względu na płeć, wykształcenie, status społeczny itp., za wyjątkiem pracowników MBP w Gryficach i ich rodzin.
 • Uczestnikami Dyktanda mogą być uczniowie z gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych oraz osoby powyżej 20-ego roku życia.
 • Liczba uczestników jest NIEOGRANICZONA.

PRZEBIEG DYKTANDA I KRYTERIA OCENY:

 • Podczas pisania dyktanda nie wolno korzystać z żadnych pomocy naukowych, porozumiewać się z innymi uczestnikami, opuszczać sali przed zebraniem prac, korzystać z wszelkich urządzeń elektronicznych (telefony komórkowe, notesy, laptopy, słowniki itp.).
 • Oceniana będzie również interpunkcja.
 • Za każdy błąd uczestnik otrzyma 1 pkt karny.
 • Nie wolno pisać dyktowanego tekstu literami drukowanymi.
 • Nieczytelny i niejednoznaczny zapis wyrazu i znaku interpunkcyjnego będzie rozstrzygany na niekorzyść piszącego.
 • Ewentualne poprawki i skreślenia muszą być wyraźnie zaznaczone. W poprawkach także nie wolno używać liter drukowanych.
 • Tytuł BIBLIOTECZNEGO MISTRZA ORTOGRAFII zostanie przyznany w poszczególnych grupach uczestnikom, którzy napiszą tekst bezbłędnie. W przypadku braku takich osób nagrody otrzymają Ci, którzy popełnią najmniej błędów. Jeżeli będzie kilka prac napisanych poprawnie lub kilka z taką samą liczbą błędów, organizatorzy zastrzegają sobie prawo do przeprowadzenia dogrywki w celu wyłonienia jednej osoby.
 • Wgląd do własnej pracy będzie możliwy po ogłoszeniu wyników przez okres 7 dni.
 • Tekst dyktanda opracowany został na podstawie zasad pisowni i interpunkcji zawartych w "Wielkim słowniku ortograficznym", pod red. Edwarda Polańskiego, Warszawa 2003.
 • Tekst dyktanda zostanie przeczytany najpierw w całości, następnie każde zdanie zostanie odczytanie trzykrotnie. Na koniec tekst zostanie odczytany ponownie w całości, po czym każdy z uczestników będzie miał 5 min. na poprawienie ewentualnych błędów.
 • Nad przebiegiem dyktanda będzie czuwać komisja.

NAGRODY:

 • Nagrody zostaną przyznane za 3 pierwsze miejsca.
 • Dla wszystkich uczestników przewidziane jest podziękowanie w postaci dyplomu.
Nowe nr telefonów:

MBP Gryfice

887 337 555

887 338 555

Filia Górzyca

798 981 317

Filia Ościęcin

798 655 990

Filia Trzygłów

798 981 380

Wynajem sal

Lista gości

Odwiedza nas 15 gości oraz 0 użytkowników.

Licznik odwiedzin

Użytkowników:
2
Artykułów:
581
Odsłon artykułów:
1639045
Akceptuj pliki cookies na tej stronie

EU Cookie Directive Module Information