Miejska Biblioteka Publiczna
im. Zbigniewa Załuskiego w Gryficach

Miejska Biblioteka Publiczna
im. Zbigniewa Załuskiego w Gryficach

Miejska Biblioteka Publiczna
im. Zbigniewa Załuskiego w Gryficach

Miejska Biblioteka Publiczna
im. Zbigniewa Załuskiego w Gryficach

Miejska Biblioteka Publiczna
im. Zbigniewa Załuskiego w Gryficach

Zachodniopomorski Alians dla Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego

Miejska Biblioteka Publiczna w Gryficach przystąpiła do Zachodniopomorskiego Aliansu dla Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego - regionalnego partnerstwa samorządów, organizacji pozarządowych, uczelni wyższych, a także firm sektora ICT.

 Podpisanie porozumienia odbyło się 9 grudnia w Koszalińskiej  Bibliotece Publicznej im. Joachima Lelewela w Koszalinie podczas konferencji podsumowującej realizację projektu PRO@ctis. W konferencji udział wzięli: Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Władysław Husejko, prezydenci miasta Szczecina i Koszalina, przedstawiciele powiatów i gmin zachodniopomorskich, uczelni, bibliotek i firm z sektora ICT.

Podczas konferencji w Koszalinie podsumowano aktualny stan e-rozwoju w regionie. Odbyła się również dyskusja nad najistotniejszymi zagadnieniami rozwoju społeczeństwa informacyjnego w województwie zachodniopomorskim.

Organizatorami konferencji było Stowarzyszenie „Miasta w Internecie” realizujące wraz z Szczecińskim Parkiem Naukowo-Technologicznym projekt Pro@ctis oraz Urząd Miejski w Koszalinie.

Jednym z elementów spotkania było również podpisanie listu intencyjnego między prezydentami Koszalina i Szczecina w sprawie budowy zachodniopomorskiego portalu edukacyjnego.

Sygnatariusze Aliansu podejmą inicjatywy na rzecz zapewnienia dostępu do Internetu w gminach wiejskich, zbudują potencjał dla wspólnej realizacji projektów e-Integracji grup społeczenych dotkniętych wykluczeniem cyfrowym oraz wspierać będą działania samorządów i Lokalnych Grup Działania na rzecz rozwoju społeczeństwa informacyjnego na poziomie lokalnym.

Partnerstwo ukierunkowane będzie na pobudzanie i realizację inicjatyw wykorzystujących narzędzia ICT dla modernizacji administracji i wsparcia procesów edukacji, opieki społecznej, służby zdrowia oraz działalności biznesowej.

Akceptuj pliki cookies na tej stronie

EU Cookie Directive Module Information