Miejska Biblioteka Publiczna
im. Zbigniewa Załuskiego w Gryficach

Miejska Biblioteka Publiczna
im. Zbigniewa Załuskiego w Gryficach

Miejska Biblioteka Publiczna
im. Zbigniewa Załuskiego w Gryficach

Miejska Biblioteka Publiczna
im. Zbigniewa Załuskiego w Gryficach

Miejska Biblioteka Publiczna
im. Zbigniewa Załuskiego w Gryficach

Podaj dalej - pierwsze spotkanie za nami...

W czwartkowe popołudnie 4 kwietnia do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gryficach przyjechali nasi Partnerzy uczestniczący w Programie Rozwoju Bibliotek z Brojc, Karnic i Płotów. Przybyły także bibliotekarki na co dzień obsługujące filie biblioteczne w Górzycy, Ościęcinie i Trzygłowie. Celem potkania było omówienie Planu Rozwoju Biblioteki na lata 2012-2015 ze szczególnym uwzględnieniem Działania 1 Konkurs Literacki zakończony wydaniem 1000 egzemplarzy antologii poezji i prozy.

Biblioteka Wiodąca przekazał Partnerom widzę i doświadczenie zdobyte przy realizowaniu przedsięwzięcia na skalę powiatu z myślą o przełożeniu pozyskanych informacji na swoje działania lokalne. Przedstawiono także jakie działania promocyjne powzięła Biblioteka, aby rozreklamować Konkurs „Utalentowani” oraz samą publikację (która jest już na ukończeniu i lada dzień zostanie zlecona do druku), jak na przykład wieczory poezji laureatów Konkursu, czy spotkania autorskie. Zobrazowano poczynione zadania logistyczne i koordynacyjne powiązane z przyjętym harmonogramem. Ważnym elementem było także zachęcenie Partnerów do pozyskiwanie środków z zewnątrz na realizację różnego rodzaju projektów. Na spotkaniu przedstawiono wybrane elementy public relations na przykładzie strony biblioteki, facebookowego profilu, czy oficjalnego kanału tematycznego na youtube. Spotkanie to posłużyło również do zacieśniania współpracy i planowania wspólnych przedsięwzięć.

Czytaj więcej...

Konkurs "Utalentowani" - rozstrzygnięty

Partnerstwo na Rzecz Kultury i Wspierania Rozwoju Społeczności Lokalnej w Gryficach - w którym uczestniczą m.in. MBP Gryfice, szkoły i osoby prywatne - informuje, iż rozstrzygnięto konkurs „Utalentowani”, którego główną nagrodą jest profesjonalne wydanie antologii wierszy i opowiadań laureatów.

 Na konkurs wpłynęło ponad 30 zgłoszeń. Dokonano oceny formalnej prac i wszystkie dopuszczono do Konkursu. Jurorom zostały przedstawione prace opatrzone godłem autorów.

 Spośród 8 zestawów wierszy komisja z przewodniczącą Różą Czerniawską-Karcz ze Szczecina (poetka, polonistka, Prezes Związku Literatów Polskich Oddział Szczecin) wytypowała następujące:

I miejsce – Wiktoria Waszczuk – Gryfice
II miejsce – Paulina Czusz – Modlimowo
III miejsce – Zdzisław Skibicki – Trzygłów

I wyróżnienie dla Andrzeja Sucholasa - Gryfice
II wyróżnienie dla Anżeliki Saluk - Brojce

Spośród 23 opowiadań komisja z przewodniczącą Joanną Marią Chmielewską ze Szklarskiej Poręby (pedagog, pisarka – autorka powieści dla dzieci, młodzieży i dorosłych) wytypowała następujące:

I miejsce – Igor Witaszek – Gryfice

II miejsce – Paulina Jarmużewska – Gryfice
III miejsce – Anita Zielińska – Gryfice

I wyróżnienie dla Aleksandry Stawińskiej  – Gryfice
II wyróżnienie dla Marty Szpakowskiej – Gryfice

Jury gratuluje Laureatom i wyraża uznanie wszystkim Uczestnikom konkursu za wysoki poziom przysłanych wierszy i opowiadań.

Organizatorzy

Regulamin konkursu literackiego „Utalentowani”

Regulamin konkursu literackiego „Utalentowani”

ORGANIZATOR:

Partnerstwo na rzecz Kultury i Wspierania Rozwoju Społeczności Lokalnej w Gryficach

CELE:

 1. Krzewienie i promowanie poprawnej polszczyzny,
 2. Zachęcenie utalentowanej młodzieży i dorosłych do pisania i prezentowania własnej twórczości literackiej,
 3. Popularyzowanie twórczości literackiej młodzieży i dorosłych,
 4. Rozwijanie wrażliwości i wyobraźni.

ADRESACI KONKURSU:

Wszyscy mieszkańcy powiatu gryfickiego powyżej 14 roku życia

ZASADY UCZESTNICTWA:

Czytaj więcej...

Partnerstwo na rzecz kultury i wspierania rozwoju społeczności lokalnej

14 czerwca 2012 r. na spotkaniu zorganizowanym w ramach Programu Rozwoju Bibliotek zawiązało się nieformalne Partnerstwo na rzecz kultury i wspierania rozwoju społeczności lokalnej, którego koordynatorem została wybrana Zofia Czasnowicz.

W skład Partnerstwa wchodzą:

 • Bezczyńska Danuta
 • Czerwińska Alicja
 • Gąsior Małgorzata
 • Goszczyński Łukasz
 • Kubalica Przemysław
 • Kulikowska-Lew Katarzyna
 • Ostrowska Agnieszka
 • Pokorska Halina
 • Rakoski Mariusz
 • Skibicki Zdzisław
 • Sybidło Bogmiła
 • Tokarczyk Krzysztof
 • Waszczuk Wiktoria
 • Wyczkowska Marzena

Bibliotekę wiodącą w ramach Programu Rozwoju Bibliotek

 • Czasnowicz Zofia
 • Janowiak Grażyna
 • Oszuścik Bożena
 • Wójcikiewicz Leszek
 • Żołnowska Maryla

Biblioteki wiodące w ramach Programu Rozwoju Bibliotek

 • Grabowska Barbara - Gminna Biblioteka Publiczna Brojce
 • Maślij Elżbieta - Gminna Biblioteka Publiczna Karnice
 • Sybidło Andrzej - Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Płoty

Partnerstwo  jest otwarte na nowych członków gotowych wspierać naszą działalność swoją pracą i można do niego dołączyć w dowolnym momencie jego trwania.

II spotkanie w ramach PRB

W czwartek, 14 czerwca 2012 roku o godz. 14:30, w czytelni dla dorosłych Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gryficach odbyło się drugie spotkanie partnerów w ramach Programu Rozwoju Bibliotek. Na wstępie zostały przypomniane cele i działania zaproponowane na poprzednim spotkaniu i po wspólnym przeanalizowaniu zostały one zaakceptowane i przyjęte do realizacji jako „Plan Rozwoju Biblioteki na lata 2012-2015”. Uczestnicy spotkania podzieleni na cztery grupy przystąpili do pracy nad poszczególnymi zadaniami. Pod czujnym okiem Zbigniewa Łukaszewskiego, trenera z Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej, zostały szczegółowo opracowane cztery działania zmierzające do zrealizowania dwóch celów w obszarze rozwoju, który został nazwany „Kultura i wspieranie rozwoju społeczności lokalnej”.

Cele, które postawiło sobie nasze partnerstwo to:

 • Odkrywanie i wspieranie lokalnych talentów, do realizacji którego mają posłużyć: konkurs literacki oraz wieczory poezji. Efektem tych działań ma być profesjonalne wydanie antologii zwycięzców konkursu i powstanie Klubu „Fabryka Qltury”;
 • Biblioteka łączy kultury, to cel, który osiągniemy poprzez zorganizowanie: wieczoru kultur (wybrana została kultura węgierska) i nocy w bibliotece. Rezultaty, jakie chcemy osiągnąć poprzez te działania, to budowanie tolerancji i wzmocnienie tożsamości lokalnej mieszkańców oraz stworzenie młodzieżowego dyskusyjnego klubu książki.

Zostały wybrane osoby odpowiadające za poszczególne etapy działań oraz koordynator czuwający nad całością.

Czytaj więcej...

I spotkanie w ramach PRB

W poniedziałek, 21 maja 2012 roku, o godz. 14:30 w czytelni dla dorosłych Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gryficach odbyło się pierwsze spotkanie poświęcone zawiązaniu partnerstwa lokalnego, którego celem ma być współdziałanie na rzecz gryfickiej społeczności. MBP uczestniczy w II rundzie Programu Rozwoju Bibliotek, który jest realizowany przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, jako wspólne przedsięwzięcie Fundacji Billa i Melindy Gates oraz Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. 

Czytaj więcej...

Słówk kilka o partnerstwie...

Czym dla Nas jest partnerstwo?

Głównie jest to nowa formuła pracy ze społecznościami lokalnymi i innowacyjny system promocji. To odpowiedź na potrzeby różnych instytucji z różnymi perspektywami. Pamiętajmy, że działając razem zrobimy więcej i lepiej, niż w pojedynkę. Ponadto jest to ciekawa forma pracy przynosząca wymierne korzyści dla każdej ze stron. Idei partnerstwa zawsze przyświeca wspólny cel, dobrowolność uczestnictwa, a także równość partnerów wobec siebie.

Dlaczego warto korzystać z partnerstwa?

Przed wszystkim dlatego, że pozwala ono na łączenie umiejętności, wiedzy i doświadczenia przedstawicieli różnych dziedzin życia społecznego, opcji politycznych, czy wyznaniowych. To także łączenie profesjonalizmu i uniwersalizmu usług samorządowych ze spontanicznością i kreatywnością organizacji pozarządowych i indywidualnych osób. To także grono oddanych przyjaciół, którzy pomogą w potrzebie…

Co nam daje partnerstwo?

Spotkania w jednym miejscu, o jednej porze, w tej samej sprawie różnych specjalistów dają szansę spojrzenia na dany problem z różnych poziomów i różnych punktów widzenia. Ponadto razem zawsze łatwiej podzielić się obowiązkami i odpowiedzialnością, a szczególnie cieszyć się z sukcesów, a czasem pogodzić się z porażką, gdyż takie się zdarzają.

Partnerstwo umożliwia…

Po pierwsze, lepszą diagnozę problemów, poznanie ich przyczyn i skutków.  Jest także szansą na wypracowanie większej ilość sposobów uch rozwiązania i zwiększa siłę przebicia w ich wdrażaniu.

Akceptuj pliki cookies na tej stronie

EU Cookie Directive Module Information