Miejska Biblioteka Publiczna
im. Zbigniewa Załuskiego w Gryficach

Miejska Biblioteka Publiczna
im. Zbigniewa Załuskiego w Gryficach

Miejska Biblioteka Publiczna
im. Zbigniewa Załuskiego w Gryficach

Miejska Biblioteka Publiczna
im. Zbigniewa Załuskiego w Gryficach

Miejska Biblioteka Publiczna
im. Zbigniewa Załuskiego w Gryficach

Podaj dalej - pierwsze spotkanie za nami...

W czwartkowe popołudnie 4 kwietnia do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gryficach przyjechali nasi Partnerzy uczestniczący w Programie Rozwoju Bibliotek z Brojc, Karnic i Płotów. Przybyły także bibliotekarki na co dzień obsługujące filie biblioteczne w Górzycy, Ościęcinie i Trzygłowie. Celem potkania było omówienie Planu Rozwoju Biblioteki na lata 2012-2015 ze szczególnym uwzględnieniem Działania 1 Konkurs Literacki zakończony wydaniem 1000 egzemplarzy antologii poezji i prozy.

Biblioteka Wiodąca przekazał Partnerom widzę i doświadczenie zdobyte przy realizowaniu przedsięwzięcia na skalę powiatu z myślą o przełożeniu pozyskanych informacji na swoje działania lokalne. Przedstawiono także jakie działania promocyjne powzięła Biblioteka, aby rozreklamować Konkurs „Utalentowani” oraz samą publikację (która jest już na ukończeniu i lada dzień zostanie zlecona do druku), jak na przykład wieczory poezji laureatów Konkursu, czy spotkania autorskie. Zobrazowano poczynione zadania logistyczne i koordynacyjne powiązane z przyjętym harmonogramem. Ważnym elementem było także zachęcenie Partnerów do pozyskiwanie środków z zewnątrz na realizację różnego rodzaju projektów. Na spotkaniu przedstawiono wybrane elementy public relations na przykładzie strony biblioteki, facebookowego profilu, czy oficjalnego kanału tematycznego na youtube. Spotkanie to posłużyło również do zacieśniania współpracy i planowania wspólnych przedsięwzięć.

 Środki finansowe na pokrycie większości kosztów organizacji  spotkań z Bibliotekami Partnerskim pozyskano z dotacji w ramach „Mikrograntu – Podaj dalej” z Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce.Akceptuj pliki cookies na tej stronie

EU Cookie Directive Module Information